Jak Kwalifikacja CSCS zmienia branżę budowlaną w UK?

kwalifikacja CSCS

Kwalifikacja CSCS (Construction Skills Certification Scheme) stanowi oś nowoczesnej branży budowlanej w UK. Jest to system certyfikacji, który zapewnia, że pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz technik budowlanych. W branży, gdzie ryzyko wypadków jest wysokie, posiadanie karty CSCS jest często wymogiem w obszarze zatrudnienia.   Dlaczego kwalifikacja CSCS jest ważna? […]

Czytaj więcej

Kurs CSCS i kurs CPCS – kluczowe różnice

kurs CPCS

Brytyjski sektor budowlany stale się rozwija, stawiając przed przedsiębiorcami i pracownikami nowe wyzwania. W tym dynamicznym środowisku specjalistyczna wiedza i umiejętności są nie tylko mile widziane, ale często wymagane. Dwa programy szkoleniowe –  kurs CSCS (Construction Skills Certification Scheme) oraz kurs CPCS (Construction Plant Competence Scheme) – są kluczowymi kwalifikacjami, których zdobycie powinien rozważyć każdy […]

Czytaj więcej

Czym jest karta CSCS?

ubijarki-drogowekursy-uk

Certyfikat CSCS to sposób na poszerzenie własnych kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii. To dokument, który określa poziom wykształcenia danego pracownika. Karta CSCS jest konieczna do uzyskania zatrudnienia na placu budowy w jakimkolwiek charakterze. Potwierdza, że osoba ma stosowne umiejętności i kompetencje do poruszania się po placu budowy. Przede wszystkim jednak ma znajomość wszelkich norm prawnych […]

Czytaj więcej