BIM

BIM
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowy trójwymiarowy model terenu, który pomaga zaplanować szczegóły budynków w projekcie 3d. Modele BIM mogą przechowywać dane i pomagać specjalistom budowlanym oraz kierownikom projektów w podejmowaniu decyzji przed i po zakończeniu budowy. BIM umożliwia bardziej efektywną współpracę w całym cyklu życia budynku, od projektu i budowy do eksploatacji i konserwacji. Dzięki zastosowaniu modelowania informacji o budynku specjaliści budowlani mogą wykryć i rozwiązać potencjalne problemy w fazie projektowania, co może pomóc w zmniejszeniu liczby błędów, zaoszczędzeniu czasu i zminimalizowaniu odpadów podczas budowy. Modelowanie informacji o budynku pozwala również na lepszą komunikację pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w projekt budowlany, w tym architektami, inżynierami, wykonawcami i zarządcami obiektów, co może prowadzić do bardziej efektywnych i opłacalnych procesów budowlanych.
5/5

(26 głosów)

Czytaj na blogu