CITB

CITB
Test Construction Industry Training Board lub w skrócie CITB to egzamin, który sprawdza Twoją wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwo i higieny pacy obowiązujących na brytyjskich placach budowy. Test CITB trwa 45 minut i zawiera 50 pytań wielokrotnego wyboru. Aby zaliczyć test CITB, należy udzielić 45 poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu testu CITB możesz ubiegać się o wydanie odpowiedniej dla twojego zawodu karty CSCS.
5/5

(19 ocen)

Czytaj na blogu