CPCS Renewal Test

CPCS Renewal Test
Komputerowy test wielokrotnego wyboru, który należy zdać, aby odnowić niebieską kartę CPCS. Test składa się z 15 pytań, na które należy poprawnie odpowiedzieć w ciągu 15 minut. Każda kategoria to oddzielny test. CPCS Renewal Test można wykonać w dowolnym centrum egzaminacyjnym PearsonVue. Do testu należy przystąpić przed wygaśnięciem posiadanej karty kompetentnego operatora CPCS Blue.
5/5

(18)

Zobacz też

Czytaj na blogu