Kondygnacja

Kondygnacja
Kondygnacja to pojęcie w architekturze i budownictwie oznaczające pojedynczą horyzontalną warstwę budynku umieszczoną między dwiema sąsiednimi płytami stropowymi. Kondygnacja obejmuje wszystkie pomieszczenia i przestrzenie znajdujące się na tym samym poziomie i oddzielone od innych kondygnacji stropem oraz sufitem. Kondygnacje dzielą się na nadziemne i podziemne, a do najczęściej spotykanych rodzajów należą parter, piętra i piwnice. Liczba kondygnacji jest jednym z głównych parametrów określających wielkość i charakterystykę budynku. Kondygnacja jest również jednostką miary używaną do określania wysokości budynków.
5/5

(27 głosów)

Czytaj na blogu