Koordynator pracy dźwigów

Koordynator pracy dźwigów
Koordynator pracy dźwigów jest osobą odpowiedzialną za planowanie, koordynację i nadzór nad pracami wykonywanymi przez dźwigi na placu budowy. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie warunków, w których wszystkie operacje dźwigowe są przeprowadzane bezpiecznie, efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koordynator monitoruje także harmonogramy pracy, zarządza zasobami ludzkimi oraz współpracuje z innymi pracownikami na placu budowy, takimi jak inżynierowie, operatorzy dźwigów czy zespoły montażowe. Ważnym aspektem jego obowiązków jest również identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i wdrażanie ewentualnych środków zaradczych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom.
5/5

(25 głosów)

Czytaj na blogu