Ława fundamentowa

Ława fundamentowa
Ława fundamentowa to poziomy element konstrukcyjny budynku mający za zadanie przeniesienie obciążeń z konstrukcji budynku na grunt w sposób równomierny i bezpieczny. Jest stosowana w miejscach, gdzie grunt nie jest w stanie przenosić dużych obciążeń bezpośrednio od fundamentów słupowych lub ścianowych. Ławy fundamentowe łączą się zwykle z pionowymi elementami konstrukcyjnymi, takimi jak słupy czy ściany, rozkładając ich obciążenia na szerszy obszar gruntu. Wykonywane są z betonu zbrojonego i często stanowią integralną część systemu fundamentowania w budownictwie.
5/5

(30 głosów)

Czytaj na blogu