Połączenie momentowe

Połączenie momentowe
Połączenie momentowe to połączenie spawane uniemożliwiające obroty. Połączenie momentowe wykonuje się, aby umożliwić wytrzymanie siły momentu wywieranej przez ramię momentu i obciążenie. Jest ono ważne dla stabilności konstrukcji.
5/5

(11)

Czytaj na blogu