Wykop fundamentowy

Wykop fundamentowy
Wykop fundamentowy to specjalnie przygotowane wydrążenie w ziemi, które przeznaczone jest do przyjęcia fundamentu budynku lub innej konstrukcji. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej głębokości i szerokości, tak aby umożliwić ulokowanie fundamentu poniżej poziomu przemarzania gruntu i zagwarantowac stabilność budowli. Głębokość i rodzaj wykopu zależą od rodzaju gruntu, obciążenia konstrukcji oraz rodzaju planowanego fundamentu (np. płytowy, taśmowy, słupowy). Prace związane z wykopywaniem fundamentów wymagają specjalistycznych maszyn budowlanych oraz odpowiedniego zabezpieczenia ścian wykopu przed osunięciem.
5/5

(25 głosów)

Czytaj na blogu