Zoning

Zoning
Pojęcie „zoning” to zestaw wytycznych ustalonych i regulowanych przez rząd, określających, w jaki sposób firma budowlana może rozwijać nieruchomość, aby była zgodna ze wszystkimi przepisami, standardami i prawami. Zoning zazwyczaj polega na podzieleniu gruntu na różne strefy lub okręgi w oparciu o zamierzone zastosowanie, takie jak mieszkalne, handlowe lub przemysłowe, oraz na określeniu dopuszczalnych zastosowań, wysokości budynków, odległości od podłoża i innych wymagań dla każdej strefy. Celem podziału na strefy jest promowanie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i dobrobytu poprzez regulowanie użytkowania gruntów i rozwoju w sposób, który równoważy potrzeby różnych zainteresowanych stron i zachowuje charakter społeczności.
5/5

(24 głosy)

Czytaj na blogu