Karta CSCS – do czego służy?

Mimo brexitu, Wielka Brytania wciąż stoi otworem i chętnie zaprasza profesjonalnych pracowników z innych krajów. Aby jednak być zadowolonym z pobytu na Wyspach i zarabiać godne pieniądze, należy wykonać kursy i szkolenia poświadczające nasze umiejętności. Pierwszym i najważniejszym dokumentem dla osób, które chcą podjąć pracę na budowie, jest karta CSCS. Bez tego certyfikatu nie jest możliwe legalne uzyskanie zatrudnienia na placu budowy. Każdy pracodawca oczekuje od swoich pracowników fachowości, odpowiedzialności i rzetelnego wykonywania powierzonych mu zadań, czego potwierdzeniem jest właśnie karta CSCS.

CSCS test po polsku

Szkolenia na kartę CSCS odbywają się na terenie Wielkiej Brytanii, ale warto jest szukać takich miejsc, gdzie będą one przeprowadzane w języku polskim. Wiedza składająca się na certyfikat CSCS dotyczy głównie sektora budowlanego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP oraz odpowiedzialnego zachowania na placu budowy. Dlatego tak ważne jest rozumienie zakresu wiedzy zawartej w szkoleniu. Tylko wtedy będzie możliwe podjęcie pracy w sposób świadomy i rzetelny, co szanująca się firma z branży budowlanej natychmiast doceni.

Egzamin CSCS

Sam egzamin CSCS odbywa się dopiero po odbyciu szkolenia CSCS Health & Safety. Nie jest to trudne i nie zajmuje wiele czasu, a wszelkie materiały do egzaminu są udostępniane kursantom w formie elektronicznej i co ważne, w języku ojczystym. Egzamin CSCS składa się z 50 teoretycznych pytań dotyczących sektora budowlanego, a przede wszystkim przestrzegania zasad BHP. Od kandydatów wymaga się opanowania konkretnej wiedzy BHP, ale także umiejętności szybkiego i świadomego podejmowania decyzji. Osoby podejmujące pracę na placu budowy muszą się odznaczać spokojem, wysoką koncentracją, precyzją działania i opanowaniem. Dlatego też na egzaminie można się spotkać z pytaniami dotyczącymi umiejętnego zachowania na placu budowy w trudnych warunkach. Kandydat wciela się w jednego z pracowników czy osób nadzorujących prace, a następnie wybiera określony sposób rozwiązania stawianych przed nim trudności. Pozwala to na przygotowanie praktyczne i stanowi próbę odwzorowania autentycznych problemów, z jakimi można się spotkać w czasie pracy.

Certyfikat CSCS UK

W Wielkiej Brytanii zostały określone konkretne zasady dotyczące zdobywania karty CSCS oraz zakresu jej ważności. Istnieją dwa rodzaje kart CSCS. Czerwona karta CSCS jest kartą tymczasową, której okres ważności przypada na 6 miesięcy. Po tym czasie nie może być odnawiana. Zielona karat CSCS posiada dłuższy okres ważności, bo aż 5 lat, jednak jej uzyskanie wiąże się z odbyciem 1-dniowego kursu Level 1 Healt&Safety. Jego zaliczenie uprawnia do otrzymania karty CSCS UK na okres 5 lat, która zostaje przesłana pocztą tradycyjną w ciągu 10 dni roboczych. Warto więc postarać się o zieloną kartę CSCS, jaka otwiera możliwość pracy na budowie. Daje też szansę na realizowanie innych szkoleń, jak choćby kursy CPC, szkolenia na ładowarkę UK i wszelkie inne polskie kursy w UK.

5/5

(21 ocen)

Czytaj na blogu