Szkolenia dla kierowców ciężarówek i autokarów

CPC driver 35h

Szkolenia i uprawnienia dla kierowców ciężarówek i autokarów w UK –  Londyn, Birmingham, Manchester, Liverpool, Milton Keynes

 

Zawodowi kierowcy na terenie całej Unii Europejskiej muszą posiadać świadectwa kwalifikacji zawodowych – CPC (Certificate of Professional Competence). Jest to kwalifikacja która ma służyć poprawie wiedzy i sposobów postępowania u kierowców zawodowych, na każdym etapie ich pracy – przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

 

Angielskie „Driver CPC” jest odpowiednikiem polskiego Świadectwa kwalifikacji zawodowej dla kierowców zawodowych.

Aby pracować jako zawodowy kierowca w Wielkiej Brytanii musisz ukończyć szkolenie okresowe dla zawodowych kierowców i posiadać DQC (Driver Qualification Card) kartą kwalifikacji kierowcy.

 

Licencje są okresowo odnawiane na podstawie specjalnych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa drogowego oraz podwyższenia kompetencji zawodowych kierowców.
Kurs wymaga odnowienia po 5 latach aby móc kontynuować pracę jako kierowca.

 

Kurs odświeżający składa się z 35 godzin (5 dni po 7 godzin) wykładów bez żadnych egzaminów końcowych.
Kursy okresowe wprowadzane są w celu potwierdzenia oraz poszerzenia wiedzy oraz umiejętności kierowców aby mieć pewność że są oni kierowcami bezpiecznymi oraz wydajnymi.

 

Szkolenie to pomoże Ci w zdobyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności, tak byś był pewien / pewna, że jesteś kierowcą o najwyższych, profesjonalnych standardach. Pomoże Ci to również zaktualizować wszystkie zmiany w przemyśle i osiągnięcie korzyści z uczestniczenia w szkoleniach w przeciągu całej Twojej kariery zawodowej.

 

Prowadzenie pojazdów ciężarowych w UK bez ważnego kursu CPC grozi bardzo powaźnymi konsekwencjami z utratą prawa do wykonywania zawodu włącznie!

 

Sprawdź ile godzin kursu musisz zaliczyć i w jakim terminie, pod tym linkiem:

https://www.gov.uk/check-your-driver-cpc-periodic-training-hours

 

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy 6 różnych modułów po 7 godzin każdy, do wyboru i zaliczenia we własnym tempie i dogodnym terminie:

Accident Prevention, Accident and Incident Reporting and Customer Care
Numer kursu — CRS12408/2134
Po ukończeniu tego kursu kierowcy będą posiadać pełną wiedzę o tym jak zapobiegać wypadkom, raportować wypadki i dbać o klienta.

 

 

Daily Walk Road Checks, Defect Reporting and Safe Loading
Numer kursu — CRS12405/2134
Po ukończeniu tego kursu kierowcy będą posiadać pełną wiedzę o tym co należy sprawdzić przed użyciem pojazdu i jak raportować usterki oraz jak bezpiecznie ładować pojazd.

 

 

Drivers Hours, Working Time Directive and Tachographs
Numer kursu — CRS12403/2134
Po ukończeniu tego kursu kierowcy będą posiadać pełną wiedzę na temat ich obowiązków odnośnie godzin pracy oraz używania tachografu.

 

 

First Aid and Fire
Numer kursu — CRS12407/2134
Po ukończeniu tego kursu kierowcy będą posiadać pełną wiedzę na temat ich obowiązków na miejscu wypadku oraz jakie kroki podjąć w przypadku nagłych niebezpiecznych sytuacji a takze podstawowe umiejtności z zakresu pierwszej pomocy.

 

 

Health and Safety, Driver Wellbeing and Customer Care
Numer kursu — CRS12406/2134
Po ukończeniu tego kursu kierowcy będą posiadać pełną wiedzę na temat ich obowiązków względem Health&Safety oraz dbania o własne dobre samopoczucie a także dbania o klienta.

 

 

Safe and Fuel Efficient Driving and Vehicle and Load Handling Systems
Numer kursu — CRS12404/2134
Po ukończeniu tego kursu kierowcy będą posiadać pełną wiedzę o tym jak bezpiecznie i wydajnie prowadzić pojazd a także nauczą się bezpiecznych metod załadunku.