CSCS test po polsku

Karta CSCS jest jednym z najważniejszych dokumentów, który uprawnia do przebywania na placu budowy oraz wykonywania na tym terenie pracy. Jest niezbędna bez względu na rodzaj obejmowanego stanowiska. W Wielkiej Brytanii karta CSCS nie jest wymaga prawnie, jednak większość pracodawców oczekuje, że kadra pracownicza będzie ją posiadać. Stanowi ona poświadczenie o nabytych umiejętnościach i jest sposobem oceny kandydatów, ich poziomu przygotowania, wiedzy merytorycznej oraz zakresu umiejętności BHP. Warto więc postarać się o jej wyrobienie, co jest równoznaczne ze zdaniem odpowiedniego testu. Testy te są oferowane przez firmy, które równocześnie prowadzą polskie kursy w UK. Mogą to być szkolenia na ładowarkę czy koparkę, dające uprawnienia do pracy na stanowisku operatora sprzętu budowlanego.

CITB –  test po polsku

Przed ubieganiem się o pracę na terenie budowy należy odbyć kurs i zdać test, który uprawnia do posiadania karty CSCS. Ten istotny certyfikat, bez którego nie jest możliwe rozpoczęcie kariery zawodowej w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii, jest wydawany przez instytucję zwaną

Construction Industry Training Board (CITB). Dlatego właśnie czasem można się spotkać z określeniem test CITB czy kurs CITB UK.

Jak zdać test  CSCS?

Test CSCS po polsku zawiera zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem na placu budowy, strategią podejmowania działań, a także ochroną własnego życia i zdrowia. Obejmuje 16 kluczowych sekcji, jak zdrowie zawodowe, bezpieczeństwo, środowisko pracy, pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia własnego oraz innych. Jest to 50 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 45 minut. Warto mieć świadomość, że nie trzeba posiadać specjalistycznej i bardzo szerokiej wiedzy z zakresu branży budowlanej, szczególnie w jej specjalistycznym obszarze. Test CSCS bada poziom odpowiedzialności kandydata, umiejętność podejmowania trafnych działań i szybkich decyzji w sytuacji zagrożenia. Praca na budowie to nieustanne ryzyko utraty zdrowia, ale także popełniania błędów technicznych, które nie tyle powodowane są przez brak wiedzy specjalistycznej, ale głównie przez szereg nieodpowiedzialnych działań i brak umiejętności przewidywania konsekwencji naszych czynów.

Karta CSCS – cena

Na koszt uzyskania karty CSCS składa się koszt samej karty £36, a także cena przystąpienia do egzaminu CSCS – £21, co łącznie mieści się w kwocie £57. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, że tylko dzięki temu certyfikatowi można podjąć legalną pracę na placu budowy. Papierowy dokument otrzymuje się pocztą na wskazany przez kandydata adres w ciągu 20 dni od momentu złożenia aplikacji. Warto mieć na uwadze, że otrzymanie karty CSCS nie jest możliwe bez testu, a próby uzyskania tego ważnego dokumentu drogą nielegalną, są bardzo surowo karane w Wielkiej Brytanii. Karta CSCS ma stać na straży bezpieczeństwa i przestrzegania zasad BHP. Od jej wprowadzenia znacznie zmniejszyła się ilość wypadków na miejscu budowy, co oznacza, że przynosi ona oczekiwane rezultaty.

5/5

(11 ocen)

Czytaj na blogu