CSCS

Egzaminy CSCS w UK – Londyn, Birmingham, Manchester, Liverpool, Milton Keynes

 

Czym jest karta CSCS?

Karta CSCS upoważnia do podjęcia pracy na placu budowy w UK w charakterze pomocnika budowlanego lub pracownika profesjonalnego i poświadcza przejście państwowego egzaminu CSCS.

 

Dzięki temu pracodawca ma pewność że posiadacz karty CSCS po polsku jest przygotowany do bezpiecznego i prawidłowego wykonania powierzonej mu pracy. Stanowi ona również gwarancję, że pracownik zna przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na brytyjskich placach budowy.

 

Podjęcie legalnej pracy w sektorze budowlanym jest praktycznie niemożliwe bez posiadania karty CSCS. Żadna firma budowlana nie zatrudni pracownika bez aktualnej karty CSCS gdyż grozi to poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla obu stron w przypadku jakichkolwiek kontroli.

Jak zdobyć kartę CSCS?

Aby uzyskać kartę CSCS należy zdać państwowy egzamin CSCS Health & Safety a następnie wypełnić i złożyć odpowiednią aplikację. Z nami szybko i sprawnie zarezerwujesz egzamin CSCS po polsku w Twoim miejscu zamieszkania.
Udostępnimy również najnowsze materiały do nauki w języku polskim.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami którzy pomogą ustalić o który rodzaj karty powinieneś zaaplikować ze względu na obecną pracę lub ewentualne wcześniejsze doświadczenie a także objaśnią cały proces z tym związany.

 

Egzamin CSCS Health & Safety składa się z 50 pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy a także zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych obowiązków.

 

Pytania na egzaminie dzielą się na 2 części:

 

▪  38 pytań wielokrotnego wyboru odnośnie wiedzy na temat przepisów BHP
▪ 12 pytań sytuacyjnych stanowiących studium przypadku (gdzie kandydat wciela się w pracownika budowy i musi znaleźć odpowiednie wyjście z przedstawionych sytuacji)

 

Egzamin CSCS przeprowadzany jest na komputerze i trwa około 45 minut.

 

Po zdanym egzaminie CSCS Health and Safety otrzymujesz certyfikat zdania ważny przez 2 lata po czy masz do wyboru:

1. Zamówienie czerwonej karty CSCS – jest to karta tymczasowa. Karta jest ważna przez 6 miesięcy i nie może być odnawiana.

2. Zaliczenie 1-dniowego kursu Level 1 Healt&Safety zakończonego egzaminem w języku angielskim i zamówienie zielonej karty CSCS ważnej przez 5 lat

Po zamówieniu karta CSCS przychodzi na wskazany adres w ciągu około 10 dni roboczych.

Rodzaje kart CSCS

W zależności od wybranej specjalności a także poziomu doświadczenia można ubiegać się o różne rodzaje kart CSCS, które łącznie obejmują około 350 zawodów branży budowlanej.

 

Karty CSCS dzielimy na:

 

YELLOW CARD – karta żółta – przeznaczona dla osób wizytujących teren budowy
WHITE CARD – karta biała – przeznaczona dla osób pracujących w zawodzie związanym z placem budowy (np sprzątanie, ochrona itd)
GREEN CARD – karta zielona – przeznaczona dla podstawowych pracowników
RED CARD – karta czerwona – przeznaczona dla stażystów oraz tymczasowa dla doświadczonych pracowników
BLUE CARD – karta niebieska – przeznaczona dla wykfalifikowanych pracowników posiadających NVQ level 2 w konkretnym zawodzie
GOLD CARD – karta złota – dla najbardziej wykfalifikowanych pracowników i kierowników posiadających NVQ level 3
BLACK CARD – karta czarna – najwyższa rangą karta dla managerów zarządzających budową po zdanym NVQ level 4,5,6