Cement

Cement
Cement to chemiczne spoiwo używane w budownictwie, które twardnieje, wiążąc materiały ze sobą. Beton to najczęściej używany materiał i jest najbardziej zużywanym zasobem na świecie zaraz po wodzie. Każdego roku produkuje się niemal 4 miliardy ton cementu, z czego większość wytwarzana jest w Chinach.
5/5

(51)

Czytaj na blogu