Dziennik budowy

Dziennik budowy
bardzo ważny element dokumentacji przebiegu budowy. Zawiera wpisy dotyczące wszystkich najistotniejszych zdarzeń mających miejsce w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Służy nie tylko inwestorom, lecz jest również narzędziem do zarządzania budową wykorzystywanym przez kierowników budowy czy projektantów. To dokument określonego urzędowo formatu. Jego zakup leży w gestii inwestora, który zgłasza go następnie stosownemu organowi celem rejestracji i ostemplowania. Korzystanie z dziennika budowy jest zarezerwowane wyłącznie dla uprawnionych do tego osób.
5/5

(11 ocen)

Czytaj na blogu