Nienośny

Określenie "nienośny"
Nienośny odnosi się do pozycji/obszaru, który nie jest przeznaczony do wspierania żadnego obciążenia, np. konstrukcji wsporczej, i gdzie nie powinno być ono umieszczone. Usunięcie ściany nośnej bez odpowiednich prac inżynieryjnych spowoduje naruszenie szkieletu konstrukcyjnego budynku.
5/5

(26)

Czytaj na blogu