Zabezpieczenia stosowane przy pracy na wysokości

Niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą praca określana mianem wysokościowej wymaga dodatkowych środków ochrony oraz wdrożenia odpowiednich procedur mających na celu zminimalizowanie ryzyka wypadku. Jakie rozwiązania stosują pracodawcy, co zaś leży w gestii pracownika?

Wedle przepisów prawa 

Kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne warunki pracy na wysokościach jest przestrzeganie zasad BHP. Obowiązujące przepisy określają też parametry techniczne platform i powierzchni, które mogą być dopuszczone do prac na wysokości.

Dodatkowa ochrona zbiorowa 

Poza wspomnianymi wyżej, istotne z perspektywy pracodawcy jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa w każdy inny możliwy sposób. Służą temu między innymi dodatkowe balustrady, siatki ochronne czy siatki bezpieczeństwa. Dodatkowe bariery i osłony to jednak nie wszystko. Istotne jest także stosowanie wyraźnego oznakowania niebezpiecznych miejsc pracy.

Zadania pracodawcy 

Poza wzmocnioną środkami ochrony asekuracją, zapewniony musi być odpowiedni nadzór osoby bezpośrednio wyznaczonej do tego celu. Pracodawca jest także zobligowany do przeprowadzenia stosownego instruktażu tak z ogólnych zasad BHP jak i obowiązujących w konkretnym miejscu i w określonej roli zasad szczegółowych.

Indywidualne środki ochrony 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nieodpłatnie wyposażenia takiego jak hełmy ochronne, szelki bezpieczeństwa czy uprzęże. Przeszkolenie pracowników z ich obsługi jest również obligatoryjnym wymogiem dla pracodawcy. Czym charakteryzują się poszczególne zabezpieczenia?

Szelki bezpieczeństwa – tworzą je taśmy oraz regulacyjne klamry. Przypina się do nich system amortyzacyjny, a dodatkowo można wyposażyć je również w pas do pracy w podparciu oraz punkt dedykowany technikom linowym.

Hełm ochronny – ma na celu ochronę głowy przed upadkiem, uderzeniem czy spadającym z góry przedmiotem. Przepisy prawa przewidują karę w wysokości 500 zł dla osób nieprzestrzegających nakazu noszenia kasku na budowie.

 

Profesjonalne przeszkolenie kadry jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa. Empire Training Services oferuje szeroki wybór kursów dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Sprawdź, który z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

5/5

(25 ocen)

Czytaj na blogu