Nowe przepisy i zasady bezpieczeństwa budowlanego w 2023 r.

W ubiegłym roku ustawa o bezpieczeństwie budowlanym (ang. Building Safety Act, BSA) położyła fundamenty pod nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a obecnie trwają konsultacje rządowe. Bezpieczeństwo budowlane znajduje się w obszarze zainteresowania branży od kilku lat, ale z opublikowanych informacji wynika, że BSA określa kilka nowych przepisów i zasad, które zaczną obowiązywać od nowego roku. Poniżej przedstawiamy najnowsze klasyfikacje i zasady bezpieczeństwa budowlanego, które znalazły się w tej ustawie.

Budynki wysokiego ryzyka

Budynki wysokiego ryzyka (w skrócie HRB) definiujemy jako budynki o wysokości co najmniej 18 metrów lub o co najmniej siedmiu kondygnacjach. HRB obejmują co najmniej dwie jednostki mieszkalne. Jednakże, zgodnie z nową ustawą BSA, rząd wykluczył niektóre budynki z klasyfikacji poprzez ponowne zdefiniowanie pojęcia budynków wysokiego ryzyka. Podczas gdy parlament wciąż definiuje nową klasyfikację, uzgodniono, że niektóre budynki, niegdyś uznawane za HRB, nie będą już za nie uznawane, a zatem dotyczyć ich będą inne przepisy mające zastosowanie do klientów i wykonawców budowlanych.

Pozycja osoby odpowiedzialnej

Utworzono nowe stanowisko do nadania klientom, głównemu projektantowi, projektantom, głównemu wykonawcy, wykonawcom, których obowiązkiem będzie przestrzeganie i egzekwowanie przepisów budowlanych, a nie przepisów BHP. Wszystkie osoby odpowiedzialne będą miały obowiązki w zakresie zarządzania i monitorowania pracy, współpracy i zapewnienia kompetencji. Pojawią się również oddzielne obowiązki dla poszczególnych osób odpowiedzialnych w zależności od ich ról.

Ustalenie wątku przewodniego (ang. Golden Thread)

Według rządu wątek przewodni to „informacje, które pozwalają zrozumieć budynek oraz kroki potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa budynku”. Zasadniczo wątek przewodni to wszystkie istotne i aktualne informacje o HRB. Wątek obejmuje dowody wskazujące na zapewnienie zgodności z przepisami budowlanymi. Szczegóły dotyczące tego, jakie informacje i dokumenty uwzględnić w wątku przewodnim, wciąż są ustalane. Konsultacje rządowe, które odbyły się pod koniec 2022 r. zapewniły wgląd w przemyślenia dotyczące wdrożenia wątku przewodniego.

Zamieszkane budynki

Pojawią się nowe obowiązki dotyczące:

  • eksponowania informacji o bezpieczeństwie przeciwpożarowym
  • dostarczania mieszkańcom informacji o drzwiach przeciwpożarowych
  • oznakowania informacyjnego
  • przechowywania planów i informacji w zabezpieczonej skrzynce
  • regularnego sprawdzania sprzętu przeciwpożarowego w ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowegoUtworzone zostaną stanowiska takie jak „Osoba odpowiedzialna” i „osoba ponosząca odpowiedzialność”. Pierwszy termin odnosi się do pracodawcy, właściciela budynku lub najemcy lub podmiotu zarządzającego, w odniesieniu do obszarów pozostających pod ich kontrolą. Z kolei „Osoba ponosząca odpowiedzialność” to po prostu osoba ponosząca odpowiedzialność za konstrukcję i wygląd zewnętrzny budynku. Ma ona zapewnić odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wdrożenie odpowiednich przepisów budowlanych.

Jeśli uważasz, że kariera w budownictwie jest dla Ciebie, skontaktuj się z Empire Training Services pod numerem 02036 333 949 lub 07914 342 269. Mamy wiele kursów dostępnych dla tej ścieżki kariery.

 

5/5

(120)

Zobacz też

Czytaj na blogu