Żuraw mobilny – główne zagrożenia podczas pracy. Jak się przed nimi uchronić?

Prace z użyciem żurawia mobilnego, choć przynoszą wiele korzyści w zakresie efektywności i zdolności do podnoszenia ciężkich ładunków, wymagają również szczególnej ostrożności. Bezpieczeństwo operatorów i osób pracujących w okolicy działania żurawia mobilnego są kwestiami priorytetowymi. Aby zminimalizować ryzyko, niezbędne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń oraz podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

 

Żuraw mobilny i ryzyko wypadku przy jego użytkowaniu

 

Przewrócenie się maszyny: jednym z najczęstszych zagrożeń jest ryzyko przewrócenia żurawia mobilnego. Może to wynikać z pracy na nierównej lub niestabilnej powierzchni, niewłaściwego rozłożenia ciężaru lub błędów podczas ustawiania maszyny. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy dokładnie sprawdzić miejsce ustawienia i upewnić się, że podpory są prawidłowo rozmieszczone.

 

Uszkodzenie kabli elektrycznych: przy pracy w pobliżu linii energetycznych istnieje ryzyko kontaktu z nimi. Nawet przypadkowe zbliżenie się do takich kabli może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Zawsze należy być świadomym lokalizacji wszystkich linii elektrycznych w okolicy i zachować bezpieczną odległość od nich.

 

Upadek ładunku: jeśli ktoś nie zabezpieczy ładunku odpowiednio lub przeciąży żuraw mobilny, ładunek może upaść. Taka sytuacja stanowi poważne zagrożenie zarówno dla operatora, jak i innych pracowników na placu budowy.

 

Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas obsługi żurawia mobilnego?

 

Szkolenia i kwalifikacje: żuraw mobilny powinni obsługiwać tylko wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni operatorzy. Regularne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pomagają uzyskać aktualną wiedzę i utrwalić świadomość zagrożeń.

 

Sprawdzanie sprzętu: przed każdym użyciem żurawia mobilnego niezbędne jest dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów – od liny po haki. Usterki lub zużyte elementy mogą prowadzić do awarii, dlatego regularne kontrole są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa.

 

Znaki i sygnały: niezbędna jest efektywna komunikacja pomiędzy operatorem a resztą zespołu. Użycie znaków, sygnałów i innych środków komunikacji pomaga uniknąć nieporozumień i potencjalnych wypadków.

 

Planowanie pracy: musimy dokładnie zaplanować każdą operację podnoszenia. Uwzględnienie wszystkich czynników, takich jak waga ładunku, trajektoria ruchu i obecność innych pracowników, pomaga w efektywnym i bezpiecznym wykonaniu zadania.

 

Podsumowanie

Prace z użyciem żurawia mobilnego wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także świadomości potencjalnych zagrożeń. Poprzez regularne szkolenia, dokładne planowanie i odpowiednią komunikację można zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych w pracę osób. Dbając o właściwe procedury i środki ostrożności, możemy skutecznie chronić siebie i innych przed ryzykiem wypadku. Sprawdź zakładkę oferta na naszej stronie i podnieś swoje kwalifikacje z Empire Training Services!

5/5

(28 głosów)

Czytaj na blogu